Η ενδοσκοπική χειρουργική, με την εφαρμογή της στην σύγχρονη ορθοπαιδική, έχει προκαλέσει πραγματική επανάσταση στην αντιμετώπιση συχνών παθήσεων όπως η ρήξη μηνίσκων και  η ρήξη προσθίου και οπίσθιου χιαστού του γόνατος, οι χόνδρινες βλάβες του γόνατος,  η ρήξη του τενοντίου πετάλου του ώμου και το σύνδρομο της υπακρωμιακής  προστριβής, που παλαιότερα αντιμετωπιζόταν με ανοιχτό χειρουργείο, μεγαλύτερη ενδονοσοκομειακή παραμονή και πολυήμερη μετεγχειρητική αποκατάσταση. 

Χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, τις οπτικές ίνες των αρθροσκοπίων και κατάλληλα χειρουργικά εργαλεία μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε επώδυνες καταστάσεις αρθρώσεων και περιαρθρικών περιοχών με ελάχιστη επεμβατικότητα (minimal invasive). 

Οι τομές στις αρθροσκοπήσεις είναι μικρές (0,5 cm) ενώ το πεδίο της επέμβασης είναι μεγαλύτερο και με την εμπειρία που υπάρχει αντιμετωπίζεται μεγάλη γκάμα παθήσεων: 

  • ρήξη έσω - έξω μηνίσκου γόνατος (meniscal tear)
  • ρήξη προσθίου - οπισθίου χιαστού (rapture anterior-posterior cruciate ligament) με χρήση αυτομοσχεύματος ή συνθετικού μοσχεύματος,
  • υπεξάρθρημα ή εξάρθρημα της επιγονατίδας
  • χόνδρινες βλάβες γόνατος με την τεχνική των μικροκαταγμάτων (microfracture technique) ή την τεχνική του μωσαϊκού (mosaicoplasty)με την χρήση αυτολόγων οστεοχόνδρινων μοσχευμάτων (OATS)
  • ρήξη τενοντίου πετάλου του ώμου (rotator cuff rapture) και σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής (impingement syndrome ή rotator cuff tendinitis)
  • πρόσθιο ή οπίσθιο εξάρθρημα-υπεξάρθρημα του ώμου (βλάβη τύπου Bancart) και πολλά άλλα σπανιότερα.